)

فینگر فود

يکی از سرويس های پذيرايی خدمات مجالس مقصودلو ارائه غذاهای کوچک و میان وعده های خوشمزه در طول برگزاری مراسم مخصوصا در زمان برگزاری مجلس عقد می باشد که به فینگرفود مشهور است .
فینگر فودها يک تکه نان کوچک ( که غالبا نان تست يا پنکيک ) است که با يک سری مواد خوشمزه پر می شود و به صورت لقمه توسط مهمانداران سرو می گردد
/a>