لوگو تشریفات مجالس مقصودلو

دسته گل


طراحی دسته گل عروس يکی از خدمات ويژه مقصودلو برای زيباترين شب زندگی شماست. تشريفات مقصودلو در کنار معرفی و عقد قرارداد همکاری با بهترين گل فروشی های تهران ، اين امکان را دارد تا در روز مراسم عروسی ، دسته گل را توسط طراحان گل آرايی ، درب منزلتان اجرا و تحويل شما دهد تا با کمترين وقت و دلهره روز مراسم عروسی خود را شروع نماييد .