لوگو تشریفات مجالس مقصودلو

برگزاری مجالس نامزدی


خدمات مجالس و تشريفات مقصودلو ، برای مشتريان محترم خود و همچنين ساير زوجها تسهيلات ويژه ای را برای برگزاری مجالس نامزدی تدارک ديده است تا خاطرات خوب و به ياد ماندنی خود را دوباره زنده نماييد.