لوگو تشریفات مجالس مقصودلو

مراسم سالگرد ازدواج


خدمات مجالس و تشريفات مقصودلو ، برای مشتريان محترم خود و همچنين ساير زوجها تسهيلات ويژه ای را برای برگزاری مراسم سالگرد ازدواج تدارک ديده است تا خاطرات خوب و به ياد ماندنی خود را دوباره زنده نماييد.