لوگو تشریفات مجالس مقصودلو

مراسم فارغ التحصیلی


خدمات مجالس و تشريفات مقصودلو ، برای مشتريان محترم خود و همچنين ساير زوجها تسهيلات ويژه ای را برای برگزاری مراسم سالگرد ازدواج تدارک ديجشن فارغ التحصيلی نيز طبق يک ايده خاصی برگزار می گردد و سبب می شود که يک شب خاطره انگيز ديگر برای شما و دوستانتان بوجود آيد تا هميشه در ذهن آشنايان به خاطر بماند.ده است تا خاطرات خوب و به ياد ماندنی خود را دوباره زنده نماييد.