سفره عقد


چيدن سفره عقد در مراسم عروسی يکی از آدابی است که از دير باز در ايران کهن مرسوم بوده و اجرای مراسم عقد را همراه با خوشبختی دو چندان می نموده است. گروه تشريفات مجالس مقصودلو با احترام به اين آئين زيبا در برگزاری مراسم عروسی و ترکيبی از شاخه نبات، کله قند،نقل و گل ، عطر شيرينی را با مدرنيته در خدمات مجالس در آميخته و سفره عقدی شايان يک مجلس عروسی به ياد ماندنی با طعم لذت بخش خوشبختی برای عروس خانم های خوشبخت اين سرزمين کهن فراهم نموده است. گروه طراحان سفره عقد و گل آرایی تشريفات مجالس و خدمات مجالس مقصودلو بر اين اساس سفره عقد خوشبختی شما را خواهند چيد.
همکاری با مجرب ترين طراحان و دکوراتورها
طراحی و پياده سازی سفره عقدهای مدرن و کلاسيک متناسب با لباس عروس و آرايش عروس
نورپردازی و شمع آرایی اتاق عقد