درباره تشریفات مجالس مقصودلو


جناب آقای کیومرث مقصودلو مدیریت مجموعه تشریفات مقصودلو

دارای سالها تجربه در برگزاری مراسمات باشکوه و مجلل در سرتاسر ایران می باشند.