ریسه آرایی

نورپردازی باغ و نوردهی فضاهای مراسم يکی از تخصص های خدمات مجالس و تشريفات مقصودلو می باشد که برای ايجاد مکانی زيبا و دلنشين برای برگزاری مراسم شما صورت می گيرد.