میز و صندلی

  يکی از سرويس های طراحی و چیدمان تشریفات مجالس مقصودلو ارائه میز و صندلی های شیک و مناسب مجالس عروسی می باشد