دسر

  یکی از سرويس های پذيرايی خدمات مجالس مقصودلو ارائه دسرهای خوشمزه و متنوع با طعم های مختلف می باشد.