میوه و میوه آرایی

 يکی از سرويس های پذيرايی خدمات مجالس و تشریفات مقصودلو ارائه میوه در طول برگزاری مراسم مخصوصا در زمان برگزاری مراسم عروسی می باشد.

میوه ها به روز و از بهترین نوع خریداری می شوند. 

انواع میوه آرایی با دیزایین خاص انجام می پذیرد.